نظام هاي سياسي

” احتمال احیاء پست نخست وزیری در نظام سیاسی ایران ”

ما می توانیم نخست وزیر و رئیس جمهور منتخب مجلس داشته باشیم ولی دموکراسی نداشته باشیم.خیلی از نظام های ریاستی یا پارلمانی، غیردموکراتیک اند.در انگلستان، نظام پادشاهی حاکم است. در آن جا رئیس جمهوری در کار نیست و مردم نخست وزیر را هم انتخاب نمی کنند و فقط نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند؛ ولی […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون