نظام مردمسالار

ادامه فتوحات آقای وحشت معروف +تصویر

ژنرال ماکنگا مسئولیت عملیات را در کیووی جنوبی در همسایگی این ایالت به عهده داشت و ماه مه گذشته برای تاسیس جنبش ۲۳مارس از ارتش جدا شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون