نظام لیبرال دموکراسی غرب

امریکا انگلیس و فرانسه هرگز راه به پیروزی ندارند

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به برخی فعالیت های انتخاباتی، غدیر را رمز وحدت عنوان کرد و گفت: نکند انتخابات بهانه ای برای اختلاف میان نیروهای انقلاب شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون