نظام لیبرالیسم

مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل متحد محاکمه اصول بود

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل متحد محاکمه اصول ، مواضع و مبانی آمریکا و نظام لیبرالیسم بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون