نظام قضایی امریکا

سیستم قضایی ما سیستمی قرون وسطایی است

پایگاه اینترنتی روزنامه لوفیگارو فرانسه نوشت: در امریکا سیاهپوستان بیشتر به اعدام محکوم می شوند. این روزنامه می افزاید از سال ۱۹۷۳، صد و سی و هشت متهم با اثبات بی گناهی شان سالها پس از محکومیتشان، از راهروهای مرگ خارج شده اند. مارک کلمانتس یکی از زندانیان سابق امریکایی که به علت جرمی که […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون