نظامیان کرد جدایی طلب

اردوغان: هیچ گونه طمعی بر هیچ منطقه‌ای از خاک سوریه ندارد. 

اردوغان: هیچ گونه طمعی بر هیچ منطقه‌ای از خاک سوریه ندارد. 

رئیس جمهوری ترکیه با بیان اینکه هر گونه مشکلی در سوریه و عراق مستقیما بر ترکیه تأثیر می‌گذارد، اظهار داشت که بحران سوریه به مشکلی بزرگ برای مرزها و امنیت ترکیه تبدیل شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون