نظاميان اسرائيلي

سرگرمی تکان دهنده ی نظامیان اسرائیلی!+تصویر

یکی از تفریحات نظامیان رژیم صهیونیستی تیراندازی با گلوله جنگی به طرف فلسطینیها است بگونه ای که در آخرین حوادث از این دست ، اصابت گلوله یک کودک فلسطینی را فلج کرده است .

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون