مهدی چمران، هادی ساعی، علیرضا دبیر، حسن بیادی، حمزه شکیب، عباسی شیبانی، خسرو دانشجو، رسول خادم، حبیب کاشانی، محمدعلی نجفی، پروین احمدی‌نژاد، معصومه آباد، مرتضی طلایی

هر مرد به سه زن علاقه دارد

در حالی پانصدوچهل‌وچهارمین جلسه شورا امروز با حضور ۱۴ از اعضا برگزار شد که این جلسه نیز مانند جلسات گذشته دارای حواشی جالبی بود که در آن کاشانی تأکید داشت که هر مرد به سه زن علاقه دارد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون