مهدی فرشیدی سپهر

یکی از برگزیدگان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مورد ضرب و شتم قرار گرفت

اگرچه این اقدامات حراستی برای شرایطی مطلوب برای برگزاری جشنواره بود اما به دلیل برخورد نامناسب این افراد با شرکت‌کنندگان و هنرمندان خاطره بدی را از این افراد به جای گذاشت. این مشکلات در سال گذشته نیز وجود داشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون