مهدی شایان

اعضای هشتمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی معرفی شدند

در حالی عصر دیروز اعضای دوره هشتم شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان معرفه شدند که لیست جدید با اسامی اعلام شده مردادماه امسال تغییرات محسوسی داشته است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون