مهدی رحمتی، خسرو حیدری، امین حاج محمدی، بختیار رحمانی

۷ میلیارد تومان استقلالی بازی کردند ۱۰ میلیارد روی نیمکت نشستند

یکی از اتفاقات جالب استقلال در بازی با سپاهان فاصله عجیب قیمت بازیکنان داخل زمین با نفرات ذخیره و سکونشین بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون