مهدی ذاکریان

آمریکایی‌ها برداشت نادرستی از تحریم و مذاکره دارند

آمریکایی‌ها برداشت نادرستی از تحریم و مذاکره دارند

 کارشناس مسائل بین المللی با تاکید بر این که تا وقتی تحریم وجود دارد، ایران پای هیچ میز مذاکره مجددی نخواهد رفت،گفت: وقتی آمریکا تحریم‌ها را متوقف کرد، می‌تواند در قالب ۱+۵ با ایران مذاکره کند. تحریم و مذاکره همزمان، تعبیر اشتباهی است که آمریکایی‌ها فکر می‌کنند شدنی است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون