مهدی خیری

قربانی جدید فسخ قراردادهای استقلال؛ دومین خرید آبی ها کنار گذاشته می شود

البته بستن قرارداد با یک بازیکن و سپس نخواستنش در استقلال تقریبا عادی است. تعدادی از قربانیان این موضوع را در ادامه مرور می کنیم:

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون