مهدی خانی و بیرانوند

جنجالی که در آزادی به خیر گذشت + تصویر

این اتفاق سبب شد تا بازیکنان حاضر در میدان خود را به این صحنه برسانند و از ادامه درگیری ممانعت به عمل بیاورند. البته به دلیل شدت علاقه لحظه ای دو بازیکن برای ادامه درگیری، بازیکنان هم کار سختی برای جدا کردن داشتند اما در نهایت با شدت عمل فیزیکی بیشتر توانستند غائله را ختم به خیر کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون