مهدی تهرانی‌دوست

علایم کودکان بیش فعال چیست؟

رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران گفت: پرتحرکی، پرحرفی ،بیقراری و در عین حال کم‌تمرکزی، کم‌دقتی و بی‌توجهی نسبت به مسائل درسی و کم صبری و کم تحمل بودن نشانه بیش فعالی کودکان است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون