مهدی ترابی، علی قلیزاده، محمدرضا خانزاده و علی کریمی

شوخی کروز و آقاجانیان با بازیکنان در هوای اردیبهشتی تمرین تیم‌ملی فوتبال

نوبت دوم تمرین امروز (جمعه) تیم ملی فوتبال در زمین چمن پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون