مهدکودک‌

مهدهای کودک سالی چند بار می‌توانند شهریه‌ها را افزایش دهند؟

رییس سازمان بهزیستی کشور از برخورد با مهدکودک‌های متخلف در صورت افزایش شهریه این مراکز با ورود به سال جدید خبر داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون