مهدي محمدنبي

مبالغ میلیاردی فوتبال ایران در حساب شخصی یک خارج‌نشین!

یکی از چهره‌هایی که اکثر قریب به اتفاق مدعوین فوتبالی به کمیسیون اصل ۹۰ درباره عملکرد وی شکایت داشتند، دبیرکل فدراسیون و برخی چهره‌های همراه وی بود

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون