مهدي فضايلي

سیر فعالیت و آسیب شناسی جنبش دانشجویی

مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس با بیان اینکه انجمن های اسلامی در ابتدای انقلاب به عنوان تنها تشکل دانشجویی در فضای دانشگاه‌ها به فعالیت می‌پرداختند، گفت: این تشکل اجازه ظهور و بروز هیچ صدا و تشکلی غیر از خود را در دانشگاه نمی‌داد و انحصارطلبی برای خود قائل بود. جنبش دانشجویی در ایران طی سال های […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون