مهدي دهقان نيري

مهدی دهقان نیری به عنوان رئیس مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش منصوب شد.

مهدی دهقان نیری از سوی محمدحسین صوفی معاون صدا به عنوان رئیس مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش منصوب شد. بنا بر این گزارش، صوفی در بخشی از حکم ابلاغی ، تهیه و جذب طرح‌های رادیویی در ارتباط با موضوعات مختلف با توجه به نیاز شبکه‌های رادیویی به برنامه‌های نمایشی و نیازهای جامعه هنری و […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون