مهار افراط و تفریط

نقطه‏ ی مهار افراط و تفریط

رهبری بر اساس جایگاهی که در قانون اساسی آمده و در سنت شیعی هم بوده است، به نوعی هدایت‌گری کلان را در فضای دانش‌جویی القا کردند و به دلیل این‌که قوت و توان دانش‌جویی، سرآمدی، صفا و آرمان‌گرایی این فضا را ضامن تحقق آرمان‌ها می‌دانستند، تصور می‌کردند اگر این جنبش به حرکت در بیاید جامعه […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون