مهاجم ایرلندی پرسپولیس

پرسپولیس رسماً قید ستارۀ بی‌اخلاق را زد +تصویر

مهاجم ایرلندی پرسپولیس امروز رسماً توسط پلیس لندن دستگیر شد تا سوالات بسیار زیادی دربارۀ چرایی دستگیری او حاصل شود و ابهامات زیادی نیز دربارۀ بازگشتش به پرسپولیس مطرح شود

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون