مهاجم آبی پوشان

مهاجم آبی پوشان باز هم به فهرست تیم شفر راه پیدا نکرد

این بازیکن در لیست تیم استقلال برای بازی با العین قرار ندارد و به این ترتیب باید مسابقه را از خانه تماشا کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون