منکوقاآن

ماجرای عجیب قبر «خواجه نصیر»

خواجه نصیرالدین طوسی را پس‌ از وفات، در کاظمین‌ دفن‌ کردند و بنا به وصیتش آیه‌ ۱۸ سوره کهف را بر مزارش نوشتند: «و سگ آنها دست‌هاى خود را بر دهانه غار گشوده بود». جالب اینکه پیش از تدفین اتفاق فوق‌العاده عجیبی رخ داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون