منوچهر متکی، محمدرضا باهنر

تصمیمی برای نامزدی در انتخابات ندارم

من بر سر مواضع قبلی خودم هستم و تصمیمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارم، اما تلاش می‌کنم تا نامزد انتخابات ریاست جمهوری سه شرط مهم را داشته باشد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون