منطقه کاتالونیا

سران جدایی‌طلب کاتالونیا بدون «پوگدمونت» در دادگاه حاضر شدند

سران جدایی‌طلب کاتالونیای اسپانیا امروز به منظور پاسخگویی به اتهاماتی که علیه آنها مطرح شده و بدون رئیس خلع شده این منطقه در دادگاه حاضر شده‌اند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون