منطقه چهارباغ

از لواسان تا کرج؛ اینبار چهارباغ طعمه زمینخواران قولنامه‌ای شد

اخبار دهشتناک زمینخواری، سال‌های سال است که اذهان عمومی را آزرده خاطر کرده است. تنها راه حل این موضوع نیز برخورد ریشه‌ای با زمینخواری است. به گفته کارشناسان منشا اصلی زمینخواری، استفاده از معاملات غیررسمی یا قولنامه است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون