منطقه انرژی

هولوکاست از دروغ های بزرگ است

رئیس جمهور با اشاره به هولوکاست با بیان اینکه امروز در اروپا و آمریکا حمله، توهین، تهمت به تمام دولتمردان آزاد است اما سئوال از رژیم صهیونیستی گناه نابخشودنی است و اگر کسی اعتراض کند با خشن ترین روش با او برخورد می شود گفت: هولوکاست از دروغ های بزرگ است. محمود احمدی نژاد رئیس […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون