منطقه استراتژیک الرضمه

تسلط حوثی ها بر منطقه استراتژیک در إب/ تیراندازی به تحصن کنندگان در عدن

منابع یمنی از تسلط حوثی ها بر یک منطقه استراتژیک درجنوب غرب یمن إب و تیراندازی به تحصن کنندگان در عدن خبر دادند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون