بایگانی‌ها عوارض پروانه‌های ساختمانی | سایت خبری تحلیلی افق
فاقد تصویر شاخص

نظری: شهرداری با شهر فروشی پایتخت را اداره می‌کند

عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: براساس گزارش درآمد و هزینه کرد بودجه به نظر می رسد هنوز شهرداری با شهر فروشی شهر را اداره می کند.