راکی اندرسون

نامزدهای انتخاباتی که از صحنه رقابت ها غایب بودند+تصاویر

یکی از مهم ترین انتقادات منتقدان از سیستم انتخاباتی آمریکا نیز در این است که این سیستم به دلیل ویژگی های خاص خود اجازه حضور و قدرت نمایی احزاب دیگر را در عرصه انتخابات نمی دهد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون