راه حل مسالمت‌آمیز

درها برای تعامل جدی و مذاکرات با ایران باز باقی خواهد ماند

ما تاسف می‌خوریم که ایران آمادگی مذاکره جدی درباره نگرانی‌های ویژه جامعه جهانی به ویژه درباره غنی‌سازی ۲۰درصد را نداشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون