راه حل ترکیه ای: جدایی اقتصاد از سیاست

راه حل ترکیه ای : جدایی اقتصاد از سیاست

ابراهیم رسولی، کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون