راه اندازی

وزارت ارشاد از راه‌اندازی کسب‌ و کارهای فرهنگی و هنری حمایت می‌کند

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس شیوه نامه ای از حمایت از راه‌اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری در شهر‌های مختلف حمایت می کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون