راه‌آهن

پیشنهاد وسوسه انگیز راه‌آهن به مدافع ملی‌پوش استقلال

بازیکن ملی پوش با پیشنهاد مالی وسوسه انگیز باشگاه راه‌آهن رو به رو شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون