راهکارهای جدید تأمین مالی

به دنبال راهکارهای جدید تأمین مالی برای پروژه‌ها هستیم /۴۰۰ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد کردیم

به دنبال راهکارهای جدید تأمین مالی برای پروژه‌ها هستیم /۴۰۰ هزار شغل در سال ۹۷ ایجاد کردیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ماموریت ما ایجاد ۲۶۵ هزار شغل در سال گذشته بوده است که حتی از برنامه هم جلو افتادیم و توانستیم بیش از ۴۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون