راهپیمایی همجنس‌بازان

انتشار تصاویری از افسران و فرماندهان همجنس باز ارتش رژیم صهیونیستی

انتشار تصاویری از افسران و فرماندهان همجنس بازخشم مقامات بلندپایه این رژیم را برانگیخت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون