راههای مقابله با نژاد پرستی

کنفرانس بین المللی مقابله با نژاد پرستی ،بیگانه هراسی و نابردباری

علی اکبر صالحی گفت: کنفرانس بین المللی مقابله با نژاد پرستی ،بیگانه هراسی و نابردباری که در سال ۲۰۰۱ برگزار شد ، نقطه عطفی در حقوق بشر برای جهان امروز محسوب می شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون