راهب

توانایی های خارق العاده

چی کونگ که به یک هنرجوی شائولین نحوه استفاه از انرژی درونی “چی” را می آموزد، قابلیت سبک سازی فوق العاده بدن را در هنرجویان رشته های شرقی همچون ووشو و نینجوتسو ایجاد می کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون