راهبرد ایران خودرو

کاهش مصرف و ارتقای ایمنی از راهبردهای ایران خودرو

در سال ۸۹ بار دیگر ایران خودرو ۵۰ درصد سهم بازار خودروی کشور را در دست گرفت و رکوردهای تولید و فروش را در بهمن ماه شکست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون