ران کلین رئیس بعدی کارکنان کاخ سفید

رئیس دفتر بایدن: واکنش به حملات هکری فراتر از تحریم خواهد بود

رئیس بعدی کارکنان کاخ سفید بر این باور است که پاسخ و واکنش بایدن به حملات هکری گسترده اخیر، فراتر از اعمال تحریم خواهد بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون