ران پال

امریکا دولت مصدق را با یک دیکتاتور ظالم جایگزین کرد

امریکا دولت مصدق را با یک دیکتاتور ظالم جایگزین کرد تا منافع خود را مانند دسترسی به نفت ایران تضمین کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون