رانجی باج پای، کارشناس اقتصادی مسائل مالزی

ورود یک عضو جدید به باشگاه کشور‌های با درآمد بالا

مالزی به زودی به جمع کشور‌های دارای درآمد سرانه بالا خواهد پیوست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون