رامتین جباری

یادداشت: بازگشت آقای سرد و متفاوت

بازگشت مجتبی ۳۵ ساله موافق‌ها و مخالفان زیادی را روبروی هم قرار داد؛ گروه اول روی خاطره‌های خوش قدیمی حساب روزشمار باز کرده‌اند و مخالف‌ها معتقدند به زانوی مصدوم و مزمن، کهولت را هم اضافه کنید.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون