راكتور هسته اي

ایران در روند هسته ای شدن خود هرگز از حمایت خارجی برخوردار نبوده است

ایران در میان تمام قدرت های هسته ای، استثناست چرا که بدون حامی خارجی و یا وجود فشار و تحریم به این فناوری هسته ای دست یافته است. روزنامه واشنگتن پست با انتشار تحلیل فوق نوشت: سالها تصور می شد که تحریم های اقتصادی و سیاسی می تواند ایران را به یک طرف مذاکره سازش […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون