راكتورهاي پلوتونيومي

ایران در روند هسته ای شدن خود هرگز از حمایت خارجی برخوردار نبوده است

ایران در میان تمام قدرت های هسته ای، استثناست چرا که بدون حامی خارجی و یا وجود فشار و تحریم به این فناوری هسته ای دست یافته است. روزنامه واشنگتن پست با انتشار تحلیل فوق نوشت: سالها تصور می شد که تحریم های اقتصادی و سیاسی می تواند ایران را به یک طرف مذاکره سازش […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون