رافائل ماريانو گروسي

یوکیا آمانو با رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان دیدار کرد

فکر می‌کنم که اکنون زمان مناسبی برای بازدید از ایران است و من با مقامات عالی رتبه ایرانی گفت‌وگوهای مستقیمی خواهم داشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون