رافائل كره‌آ

موج انسان‌های عالم و عاشق بساط سرمایه‌داری را بر خواهد چید

البته ممکن است نظام سرمایه‌داری در انتهای راه خود به اقدامات خشنی متوسل شود اما عمر تاریخی اندیشه سرمایه‌داری به پایان راه خود رسیده

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون