راشد پرستار

راشد پرستار دبیرکل مجمع ملی تشکل‌های جوانان کشور شد

 با رای شورای مرکزی مجمع ملی تشکل‌های جوانان کشور، راشد پرستار به عنوان دبیرکل مجمع انتخاب شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون