راست گرایی افراطی

سرنوشت ترامپ در انتخابات آتی به کرونا گره خورده است

سرنوشت ترامپ در انتخابات آتی به کرونا گره خورده است

«پل پیلار» معتقد است که رکود اقتصادی ناشی از کرونا ویروس خبرهای بدی برای رهبران سیاسی فعلی دارد و از این نظر رکود اقتصادی علیه انتخاب مجدد ترامپ موثر خواهد بود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون